pH Indikator 80st

En pH-indikator visar om en lösning är sur, basisk eller neutral. Det en svag syra eller bas som ändrar färg när den binder upp vätejoner (H+) eller hydroxidjoner (OH). Indikatoraser används i titrering när man till exempel ska bestämma en lösnings buffertförmåga.

pH-indikatorn utgörs av organiska molekyler som innehåller konjugerade dubbelbindningar. När en protonering/deprotonering sker vid konjugationen förskjuts molekylens absorptionsvåglängder, vilket medför färgförändringen.

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Mät pH-värdet på dina lösningar under forskning och kemiexpriment eller för att kalibrera din digitala pH-mätare. Kan förstås också användas för att försäkra dig om kvaliteten på ditt dricksvatten, poolvatten eller något annat. Dessa papper kan mäta pH-värden mellan 1-14, så därför passar de utmärkt för att kolla om din lösning har rätt surhetsgrad. Förpackningen innehåller 80 stycken remsor.

  • Mäter pH-värden mellan 1-14
  • Ändrar färg beroende på pH-värdet i vätskan
  • Jämför papperets färg med referensfärgerna

Specifikationer:
Färg: Gul
Material: Papper
Längd: 6.5 cm
Vikt: 6 g

Vi efterlever de föreskrifter och bestämmelser som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Vi genomför en riskbedömning för varje moment i produktionskedjan och vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att eliminera felmarginaler och för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter på ett säkert sätt. Hygien har högsta prioritet, och all utrustning som används vid tillverkning och hantering steriliseras alltid före och efter användning. Vårt personal använder även adekvat skyddsutrustning.

Substansen bör alltid förvaras i originalförpackningen på en plats där temperaturen är konstant. Undvik exponering för fukt, direkt solljus eller temperaturer över 50°C.

Alla våra produkter är garanterat minst 99,97% rena. En 1H-NMR-analys genomförs alltid för att säkerställa substansens korrekthet och avsaknad av föroreningar. Ni kan därmed vara försäkrade om att innehållet stämmer överens med vad som utlovas.

Observera att produkten inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Produkten kan vara farlig och medföra risk för hälsoskador. Förvara den oåtkomlig för barn och djur. I händelse av misstanke om förgiftning bör du omgående kontakta Giftinformationscentralen via telefonnummer 112 för brådskande ärenden. Vid en akut situation där en person är medvetslös, slö, har svårt att andas eller uppvisar kramper, bör personen direkt tas till en akutmottagning på sjukhus. I mindre akuta situationer kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00, dygnet runt. Generella och förebyggande frågor angående förgiftningar besvaras under dagtid.