Digitalvåg 500g/0.01g

298kr

En mycket kvalitativ och prisvärd digitalvåg i fickformat för större volymer! 0,01g/500g.
Samma format som vi har sålt tidigare men nu med bättre specifikationer.
Två transparenta vägskålar och manual följer med i förpackningen.

Slut i lager

Digitalvåg med stor plattform och bakgrundsbelyst LCD-skärm med räknefunktion, automatiskt avstängning och överbelastningsindikator.

Flera vägningslägen: gram, ounce, carat, grain m.fl. Testad och kalibrerad före leverans vilket möjliggör omedelbar drift.

Noggrannhet: 0,01 g
Kapacitet: 500 g
Färg: Silver
Strömförsörjning: 2*AAA (ingår ej)

Vi efterlever de föreskrifter och bestämmelser som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Vi genomför en riskbedömning för varje moment i produktionskedjan och vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att eliminera felmarginaler och för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter på ett säkert sätt. Hygien har högsta prioritet, och all utrustning som används vid tillverkning och hantering steriliseras alltid före och efter användning. Vårt personal använder även adekvat skyddsutrustning.

Substansen bör alltid förvaras i originalförpackningen på en plats där temperaturen är konstant. Undvik exponering för fukt, direkt solljus eller temperaturer över 50°C.

Alla våra produkter är garanterat minst 99,97% rena. En 1H-NMR-analys genomförs alltid för att säkerställa substansens korrekthet och avsaknad av föroreningar. Ni kan därmed vara försäkrade om att innehållet stämmer överens med vad som utlovas.

Observera att produkten inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Produkten kan vara farlig och medföra risk för hälsoskador. Förvara den oåtkomlig för barn och djur. I händelse av misstanke om förgiftning bör du omgående kontakta Giftinformationscentralen via telefonnummer 112 för brådskande ärenden. Vid en akut situation där en person är medvetslös, slö, har svårt att andas eller uppvisar kramper, bör personen direkt tas till en akutmottagning på sjukhus. I mindre akuta situationer kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00, dygnet runt. Generella och förebyggande frågor angående förgiftningar besvaras under dagtid.