Bromonordiazepam

Trivialnamn: Bromonordiazepam
Aktiv substans: 2.5 mg
IUPAC: 7-bromo-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Formel: C15H11BrN2O
Molekylvikt: 315.2 g/mol
SMILES: O=C1NC2=CC=C(C=C2C(C3=CC=CC=C3)=NC1)Br
InChI: InChI=1S/C15H11BrN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
d
InChIKey: InChIKey=ATCCWKYKHCKDGT-UHFFFAOYSA-N

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Bromonordiazepam är en kemisk förening som tillhör benzodiazepinfamiljen, som i sin tur är en klass av läkemedel med lugnande, ångestdämpande och sedativa egenskaper. Här är en beskrivning av Bromonordiazepams struktur, egenskaper och likheter med andra substanser:


Struktur

Bromonordiazepam är en benzodiazepin som har en liknande grundstruktur som andra medlemmar i denna familj. Dess kemiska struktur inkluderar en diazepinring (sjuatomig ring med två kväveatomer) som är förenad med en bensenring. Den har också bromatomer bundna till vissa platser på molekylen, vilket ger den dess namn.


Egenskaper

Bromonordiazepam delar många av de egenskaper som är karakteristiska för benzodiazepiner:

  1. Ångestlindring: Bromonordiazepam har en ångestdämpande effekt genom att interagera med GABA-receptorer i hjärnan, vilket resulterar i minskad neuronaktivitet och en känsla av lugn och avslappning.
  2. Sedering: Bromonordiazepam har en stark sedativ effekt, vilket gör det användbart för att inducera sömn och lindra spänning eller oro.
  3. Muskelavslappning: Läkemedel som Bromonordiazepam kan bidra till muskelavslappning genom att påverka signalsubstansen GABA, vilket minskar spänningar i musklerna.
  4. Antikonvulsiva egenskaper: Benzodiazepiner, inklusive Bromonordiazepam, har visat sig ha antikonvulsiva egenskaper och kan användas för att kontrollera anfall hos personer med epilepsi.

Vi efterlever de föreskrifter och bestämmelser som återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Vi genomför en riskbedömning för varje moment i produktionskedjan och vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att eliminera felmarginaler och för att kunna erbjuda högkvalitativa produkter på ett säkert sätt. Hygien har högsta prioritet, och all utrustning som används vid tillverkning och hantering steriliseras alltid före och efter användning. Vårt personal använder även adekvat skyddsutrustning.

Substansen bör alltid förvaras i originalförpackningen på en plats där temperaturen är konstant. Undvik exponering för fukt, direkt solljus eller temperaturer över 50°C.

Alla våra produkter är garanterat minst 99,97% rena. En 1H-NMR-analys genomförs alltid för att säkerställa substansens korrekthet och avsaknad av föroreningar. Ni kan därmed vara försäkrade om att innehållet stämmer överens med vad som utlovas.

Observera att produkten inte är avsedd för mänsklig konsumtion. Produkten kan vara farlig och medföra risk för hälsoskador. Förvara den oåtkomlig för barn och djur. I händelse av misstanke om förgiftning bör du omgående kontakta Giftinformationscentralen via telefonnummer 112 för brådskande ärenden. Vid en akut situation där en person är medvetslös, slö, har svårt att andas eller uppvisar kramper, bör personen direkt tas till en akutmottagning på sjukhus. I mindre akuta situationer kan du ringa Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00, dygnet runt. Generella och förebyggande frågor angående förgiftningar besvaras under dagtid.